Werking

Verloop van een kookavond

Even benadrukken dat CCI Mechelen geen kookles of kookcursus is. Van de leden wordt een basiskennis koken verwacht. Uiteraard wordt er onderling veel kennis uitgewisseld en zodoende is een kookavond niet alleen smakelijk maar ook erg leerrijk.

Alle leden zijn verdeeld in 5 subgroepen. Iedere groep staat in voor een deel van het totale menu. De onderverdelingen zijn:

Maandelijks verandert de taakverdeling zodat je op een volledig seizoen elk onderdeel van het gerecht tweemaal hebt uitgevoerd. De ploeg die de hoofdschotel maakt bepaalt het hele menu. Zij geven de opdrachten aan de andere groepen.

Ieder gerecht wordt beoordeeld door het opsteken van de duimen. Twee duimen op betekent dat het gerecht volmaakt en niet voor verbetering vatbaar is. Twee duimen vlak is goed zonder meer en twee duimen neer is een miskleun. Gelukkig valt dit laatste bijna nooit voor. Uiteraard zijn er nog tussenmogelijkheden zoals één duim op en één duim neer.
Belangrijker is de bespreking die aan iedere stemming vooraf gaat. Hierin worden de technische aspecten van het gerecht toegelicht en eventuele aanvullingen bij de receptuur. Na de stemming krijgen de andere leden de gelegenheid om "positieve" kritiek uit te brengen op het gemaakte.

Net zoals het gerecht, wordt ook de wijn beoordeeld. Criteria hierbij zijn:

Op het einde van een kookavond wordt het volledige menu onder de loep genomen. De volgorde en keuze van de gerechten (ingrediënten) staan hierbij centraal.